NJJK på facebook

Støtt NJJK gjennom Grasrotandelen

Politiattest

Som trener, hjelpetrener eller en som utfører oppgaver for klubben som innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige plikter du å fremvise politiattest for styret i NJJK. Attesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato, og innhenting av politiattest er gratis.


Slik går du frem:
1. For å kunne søke mottar du en bekreftelse fra klubben på at det foreligger behov for politiattest. Denne legges ved søknad om politiattest.
2. Du må selv søke om politiattest.
Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år):
https://attest.politi.no/
eller per post (Papirsøknad kan fås på NJJK): Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, postboks 113, 9951 Vardø
3. Mottatt svar på søknaden fremvises så for politi attestansvarlig i klubben som noterer ned dato for fremvisning. Selve attesten beholdes av søkeren.
Ansvarlig for politiattester er for tiden Veronica Kristiansen (politiattest@njjk.no
, mob: 92642643).

Hva er politiattest?
En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

Hvilke forhold fremkommer i politiattesten?
I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet.
Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Mvh

Styret i NJJK

 

 Glemt brukernavn/passord?

NJJK er medlem av:
Norges Judoforbund Norges Idrettsforbund Svenska Jiujitsuförbundet

© 2001-2021 Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb - Om nettstedets bruk av informasjonskapsler
Teknisk løsning ved Halmoy.no